Główne etapy:     | Powołanie parafii - początki | Praca od podstaw | Powstanie kościoła | Historia najnowsza - od r. 2000 |

Historia Parafii Garnizonowej i Ośrodka Caritas

<< powrót do strony głównej

POWOŁANIE PARAFII - POCZĄTKI


[kliknij na zdjęciu]  
powiększenie - 47,0 KB

W dniu 17 czerwca 1992 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź pismem nr 1074/305-CP/92 mianował księdza Dariusza Kowalskiego proboszczem parafii garnizonowej w Ustce. Obowiązki duszpasterskie nowo mianowany proboszcz objął z dniem 1 lipca tegoż roku i z tym dniem rozpoczęła się historia wojskowej parafii w Ustce.
12 września 1992 roku w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste nadanie imienia patrona wiceadmirała Józefa Unruga połączone z przysięgą wojskową. W tym dniu, po raz pierwszy w historii CSSMW odprawiono polową Mszę świętą.


5 grudnia 1992 roku miała miejsce szczególnie uroczysta przysięga, gdyż marynarze i żołnierze garnizonu składali ją w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych - Lecha Wałęsy. W uroczystości uczestniczył również Szef Sztabu Generalnego WP i Dowódca Marynarki Wojennej. Mszę świętą w intencji składających przysięgę odprawił ks. Franciszek Cybula - kapelan prezydenta RP w koncelebrze z miejscowym duchowieństwem.
Po uroczystości dziekan MW RP poświęcił tymczasową kaplicę garnizonową wydzieloną z pomieszczeń tzw. "Zamku", dla posługi duszpasterskiej wśród wojska.

powiększenie 50,0 KB  powiększenie 35,0 KB  powiększenie - 40,4 KB


powiększenie 37,0 KB

23 stycznia 1993 roku biskup polowy erygował w Ustce parafię wojskową po wezwaniem Św. Marka Ewangelisty. Wkrótce, bo już 5 marca, Jego Ekselencja odwiedził parafię i udzielił 45 żołnierzom i marynarzom tutejszego garnizonu sakramentu bierzmowania. Następnego dnia uświetnił swoją obecnością przysięgę marynarzy młodego rocznika.


PRACA OD PODSTAW


Powiększenie - 35 KB

W dniu 15 grudnia 1993 roku obowiązki nowego proboszcza garnizonu Ustka objął powracający z misji ONZ ks. kpt. Czesław Olszak. W Kambodży swoją posługę pełnił w ośmiu kompaniach rozrzuconych na terenie całego kraju i powrócił do Polski wraz z ostatnią zmianą żołnierzy.
W miesiącu marcu 1994 odbywała się wizytacja kanoniczna w Dekanacie Słupsk Północ. W parafiach Ustki wizytację prowadził Ksiądz Biskup Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski Czesław Domin. Ks. Biskup wyraził chęć odwiedzenia również parafii wojskowej.


Przez cały rok szkolny trwało przygotowanie dzieci pragnących przystąpić do I Komunii Świętej w Parafii Wojskowej. Dzieci (2 chłopców i 3 dziewczynki przystąpiły do I Komunii Świętej 15 maja 1994). Rodzice jako wotum dla parafii złożyli kielich mszalny. Rok później I Komunię Świętą przyjęło również pięcioro dzieci. Cały wystrój kaplicy został wykonany przez rodziców.


Powiększenie - 24 KB

W ramach ćwiczeń wojskowych na poligonie Wicko pk. "Karat" do Ustki przybył Ks. Biskup Polowy Sławoj L. Głódź. W pokazie uczestniczyli również: Prezydent RP Lech Wałęsa, Minister Obrony Narodowej adm. Kołodziejczyk oraz Szef Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusz Wilecki. Prezydent odwiedził kaplicę garnizonową pw. św. Marka Ewangelisty.


Powiększenie - 34 KB

Obok typowych zajęć z żołnierzami i kadrą zawodową garnizonu, do zadań ks. kapelana należała również opieka nad garnizonowym przedszkolem. Przez cały rok odbywały się tam zajęcia z dziećmi urozmaicane wycieczkami do kaplicy, gdzie można było pośpiewać przy wtórze organów, obejrzeć szopkę Bożonarodzeniową lub Drogę Krzyżową.


3 września 1994 roku w ramach uroczystej przysięgi wojskowej marynarzy młodego rocznika - przedstawiciel Prezydenta RP Mieczysław Wachowski wręczył nowy sztandar CSSMW. Poświęcenia sztandaru dokonał Dziekan MW ks. kmdr. Marian Próchniak.

następny rozdział >>