Główne etapy:   | powołanie parafii - początki | praca od podstaw | powstanie kościoła | historia najnowsza - od r. 2000 |

Historia Parafii Garnizonowej i Ośrodka Caritas

<< powrót do strony głównej

POWSTANIE KOŚCIOŁA


Powiększenie - 29 KB

Na mocy dekretu Biskupa Polowego gen. dyw. Sławoja Leszka Głodzia z dnia 7 września 1995 r., obowiązki proboszcza w parafii wojskowej w Ustce objął ks. kpt. Zygmunt Kaźmierak. Nowy proboszcz rozpoczął swoje urzędowanie z dniem 1 października tegoż roku. Wprowadzanie w obowiązki odbyło się w obecności ks. kmdra Mariana Próchniaka, komendanta CSMW oraz przedstawiciela rady parafialnej i przekazującego obowiązki ks. kpt Czesława Olszaka. Rozpoczął się etap zapoznawania nowego proboszcza z funkcjonowaniem CSMW i innych jednostek garnizonu oraz z kadrą zawodową, rodzinami, marynarzami oraz pracownikami wojska.


Przed świętami Bożego Narodzenia w parafii wojskowej pojawiła się nowość. Zostały rozniesione opłatki wigilijne wraz z życzeniami od księdza kapelana skierowanymi do rodzin wojskowych.
Tradycyjnie już, kolejne przysięgi młodego rocznika poprzedzone były spowiedzią oraz Mszą św., w czym aktywny udział brali księża z Dekanatu Usteckiego. Do końca roku ponad dwustu marynarzy ukończyło kurs przedmałżeński.


Powiększenie - 38 KB

31 stycznia 1996 r. drugi już przetarg na wykonanie prac adaptacyjnych budynku koszarowego na kościół i plebanię kończy się rozstrzygnięciem. Prace ruszyły.
Gościł w CSMW ks. kpt. Marek Loskot, dziekan wyznania ewangelicko-augsburskiego, który odprawił w kaplicy nabożeństwo dla marynarzy ewangelików.
16 marca - rekolekcje dla ministrantów z dekanatu Ustka. Przybyło 80 chłopców wraz ze swoimi opiekunami. Ministranci zapoznali się z trudami służby wojskowej. Spotkanie zakończono żołnierską grochówką.


31 marca do 3 kwietnia rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez o. Zbigniewa Zdanowicza, Kapucyna z Gorzowa Wlkp., zgromadziły 80% marynarzy CSMW.
Pierwszy raz w parafii wojskowej odprawiono Triduum Paschalne. Nawet późna rezurekcja w Wielką Sobotę o godz.23.15 zgromadziła ponad 400 osób.
25 marca - uroczystość św. Marka Ewangelisty - odpust w parafii wojskowej. W mszy św. koncelebrowanej wzięli udział miejscowi księża.
12 maja - uroczysty dzień w parafii wojskowej - pierwsza komunia św., do której przystąpiło 13 dzieci. Kontynuowano kursy przedmałżeńskie (400 marynarzy tylko w 1996 r. W następnych latach liczba ta się jeszcze podwoiła).
Tradycyjnie już parafia wojskowa organizuje procesje w Boże Ciało, z udziałem kilkuset marynarzy, wspólnie z parafią NMP Gwiazdy Morza.
16 stycznia 1997 r. na spotkanie opłatkowe dekanatu Ustka przybył biskup Koszalińsko-Kołobrzeski ks. Marian Gołębiowski. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym nabożeństwem w kaplicy wojskowej, a następnie w sali konferencyjnej "Zamku" miała miejsce dyskusja nad problemami duszpasterskimi.
3 maja na terenie parafii pw.NMP Gwiazdy Morza odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. Wzięło w nich udział ponad 600 marynarzy i żołnierzy z jednostek garnizonu. Do I Komunii św. przystąpiło jedenaścioro dzieci.
W I półroczu powoli postępował remont budynku przeznaczonego pod kościół i plebanię. Główny powód - brak środków.
W dniach 14-17 maja 1998 r. w parafii wojskowej miały miejsce misje i peregrynacja obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Obraz przyleciał śmigłowcem z Darłowa. Po uroczystości w koszarach obraz został przewieziony do parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce. Pożegnanie obrazu nastąpiło na Mszy św. koncelebrowanej.
W II półroczu 1998 ruszyły prace na budowie (wylewanie stropów i schodów zewnętrznych, instalacja elektryczna). Rozpoczęto odprawiać Msze św. na poligonie Wicko dla ćwiczących tam wojsk.


28 grudnia 1998 roku decyzją Biskupa Polowego został powołany Garnizonowy Zespół Caritas przy Parafii Wojskowej w Ustce. W oparciu o dekret Biskupa Polowego zostało utworzone w 1999 roku Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas. W swojej działalności kieruje się Statutem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Budynek w którym mieści się Centrum Charytatywno-Społeczne został poświęcony 3 kwietnia 1999 roku przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia.


Na początku 1999 r. znaleziono wykonawcę na prezbiterium i inne elementy drewniane. Projekt zaakceptował Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź, który 21 stycznia wizytował przebieg prac.
Powtórnie na terenie CSMW odbył się Diecezjalny Zjazd Ministrantów (1200 chłopców z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej).
30 maja 1999 r. po raz pierwszy w nowym kościele została odprawiona Msza św. z okazji I Komunii św. Przystąpiła do niej rekordowa ilość 19-cioro dzieci.
12 czerwca z parafii wojskowej wyrusza pielgrzymka 377 marynarzy i kadry na spotkanie z Ojcem Świętym do Sandomierza.
17 sierpnia miała miejsce wyjątkowa przysięga młodego rocznika. Przyjechali dziekani trzech obrządków.
Latem przyśpieszono prace remontowe i przygotowania do poświęcenia kościoła.


Powiększenie - 38 KB

W dniach 4-5 września na terenie CSMW odbyły się uroczystości 80-lecia szkolenia marynarzy w Polsce i poświęcenia kościoła wojskowego. Rozpoczęła je Msza św., podczas której abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz bp polowy WP Sławoj Leszek Głódź dokonali poświęcenia kościoła. W uroczystościach uczestniczyli dowódca MW admirał Ryszard Łukasik, dowódcy flotyll, dowódcy jednostek garnizonu Ustka i przedstawiciele władz wojewódzkich.
Po uroczystościach w kościele nastąpiło poświęcenie krzyża na placu obok kościoła. Krzyż ofiarowało Nadleśnictwo Ustka i nowopowstałe Centrum Charytatywno-Społeczne "Caritas" im. błog. ks. kmdra ppor. Władysława Miegonia.

następny rozdział >>