[Rozmiar: 16690 bajtów]
Str. główna Wydarzenia Historia Duszpast. Galeria Linki O Ustce
 
Zimowa przysięga
W piątek 5 lutego w Ustce 258 ochotników-elewów służby przygotowawczej złożyło uroczystą przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
Zobacz więcej
V Rocznica Katastrofy
W parafii odbyła się Msza Święta upamiętniająca rocznicę katastrofy...
Zobacz więcej
15 Sierpnia
W usteckim porcie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Dniem Wojska Polskiego oraz Świętem Miasta Ustki.
Zobacz więcej
Anioły Dobroci
31 maja w garnizonie usteckim odbyła się doniosła uroczystość
Zobacz więcej
III rocznica katastrofy
10 kwietnia w naszym kościele odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Zobacz więcej
Wizyta Biskupa Polowego
3 lutego parafię wojskową i Caritas odwiedził...
Zobacz więcej
Poświęcenie sztandaru
Uroczysta ceremonia odbyła się 27 sierpnia...
Zobacz więcej

Zimowa przysięga

Uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez elewów służby przygotowawczej odbył się na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce w obecności licznie zgromadzonych gości. Przysięgę od marynarzy przyjął komendant CSMW kmdr Robert KOZACKI.
W trakcie ceremonii elewi osiągający najlepsze wyniki w szkoleniu zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi."Serdecznie gratuluję wam pasowania na żołnierzy Rzeczypospolitej, które zawsze było zarówno dla młodych jak i starszych pokoleń głębokim osobistym przeżyciem niezależnie od epoki historycznej..." - podkreślił komandor Kozacki. Życzył również elewom wielu sukcesów i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Podziękował rodzicom za wychowanie synów i córek, a także za wpojone im wartości moralne, które zaowocowały odpowiednią postawą i zaangażowaniem w służbie wojskowej. Wsparcia duchowego i błogosławieństwa Bożego udzielił Proboszcz Parafii Wojskowej w Ustce ks. kmdr Grzegorz Golec.
W uroczystości wzięli udział m.in.: wiceburmistrz Ustki Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, Przewodniczący Rady Miasta Ustka Grzegorz Koski, Wicewójt Gminy Ustka Krzysztof Wysocki, a także licznie zgromadzeni dowódcy jednostek wojskowych oraz innych służb mundurowych, rezerwiści oraz dyrektorzy placówek oświatowych ze Słupska i Białego Boru.


Pożegnanie proboszcza
W dniach 28 sierpnia i 30 sierpnia odbyło się uroczyste pożegnanie księdza kmdr. Zygmunta Kaźmieraka, proboszcza naszej parafii, który po 23 latach zawodowej służby wojskowej odszedł na emeryturę. W uroczystościach wzięli udział dowódcy jednostek garnizonu Ustka, byli komendanci CSMW, przedstawiciele Ordynariatu Polowego WP, władze samorządowe regionu słupskiego, licznie zgromadzeni żołnierze i pracownicy wojska jednostek wojskowych garnizonu Ustka oraz byli żołnierze i ich rodziny. Komendant CSMW kmdr Robert Kozacki, podkreślił w przemówieniu:
"... Każde pożegnanie niesie ze sobą czas refleksji i podsumowań. Pełnienie funkcji kapelana wojskowego, to specyficzny rodzaj posługi kapłańskiej, bo skierowany do środowiska wojskowego. Odnalezienie się w takim gronie nie zawsze było łatwe, ale ta uwaga nie dotyczyła Ciebie Księże Kapelanie, bo zarówno z własnych doświadczeń jak i wielu rozmów, wiem, że Twoja postać jest kojarzona w środowisku wojskowym garnizonu Ustka z niezwykłą atencją.[..] W setkach głoszonych kazań, a także poprzez aktywną działalność duszpasterską i charytatywną, próbowałeś kreować nowy wizerunek Kościoła i krzewić wiarę wśród żołnierzy i pracowników wojska. To wszystko miało miejsce przez 23 lata służby Ojczyźnie i Kościołowi, z czego 20 lat tutaj w Ustce.""
W uznaniu służby i posługi kapłańskiej ksiądz kapelan otrzymał od korpusu oficerów i podoficerów garnizonu Ustka pamiątkowy pałasz MW z dedykacją oraz buzdygan. Biskup polowy WP nadał księdzu Kaźmierakowi medal "Milito Pro Christo" (łac. Walczę dla Chrystusa), odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego WP.
Ksiądz Zygmunt Kaźmierak nie kończy Służby Bogu. Z dniem 12 września rozpoczyna posługę w Szwajcarii w parafii Val-de Ruz jako proboszcz w diecezji Genewa-Lozanna-Fryburg.
Ks. kanonik kmdr Zygmunt Kaźmierak posługę duszpasterską rozpoczął w 1982 roku, w nowicjacie Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Prowincji Warszawskiej. W 1988 roku ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia Kościoła. W latach 1988-1992 kontynuował swoją posługę w Lublinie, a następnie we Francji. W 1992 roku wstąpił do służby wojskowej obejmując funkcję kapelana pomocniczego w Ordynariacie Polowym WP, a jednocześnie proboszcza parafii wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim. W tym samym roku przejął probostwo w Gubinie, jako kapelan 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Po trzech latach, w 1995 roku został skierowany do Ustki.
W latach 2006-2007 był Szefem Duszpasterstwa Wojskowego w ramach 5 Zmiany Misji Stabilizacyjnej w Iraku.
W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Jego pierwszym celem po objęciu probostwa, było wybudowanie kościoła, bo dotychczasowa kaplica zaadoptowana w budynku Klubu CSMW, stała się zbyt mała. W ten sposób powstała parafia wojskowa pw. Świętego Marka Ewangelisty, w której setki żołnierzy zawarło związki małżeńskie, ochrzciło swoje dzieci, czy też posłało do I komunii świętej. Dziesiątki żołnierzy zostało również pożegnanych przez proboszcza parafii wojskowej w swojej ostatniej drodze.
Ważnym przedsięwzięciem również było powstanie Centrum Charytatywno-Społecznego „Caritas” Ordynariatu Polowego WP, które niesie pomoc wszystkim potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin ubogich czy też patologicznych. Działalność społeczna została zauważona przez biskupa polowego WP, który mianował księdza Komandora swoim Wikariuszem d.s. Pomocy Charytatywnej w Ordynariacie Polowym WP.
                                                      R. Biernaczyk

V Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

W Parafii Wojskowej pw. Św. Marka Ewangelisty odbyła się Msza Św. upamiętniająca 96 osób, które zginęły w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10.04.2010r.
W nabożeństwie upamiętniającym 5 rocznicę tej katastrofy, które sprawował ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak wzięli udział dowódcy jednostek wchodzących w skład Garnizonu Ustka oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.                             M.K.


15 Sierpnia

W dniu 15 sierpnia 2013 roku w usteckim porcie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Dniem Wojska Polskiego oraz Świętem Miasta Ustki.
Msza Św. w intencji żołnierzy Garnizonu Ustka, mieszkańców Ustki oraz osób wypoczywających w Ustce została odprawiona na okręcie Marynarki Wojennej ORP „Gopło”.
Ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił Słowo Boże. Zgromadzonych gości w jezyku polskim i niemieckim przywitał ks. Jan Turkiel - Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela. Ks. kapelan w homilii skoncentrował swoją uwagę na głębokim wymiarze obecności Najświętszej Maryi Panny w życiu narodu i każdego z nas. Nawiązał również do wydarzeń związanych z sierpniem przywołując pamięć Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego, wydarzeń sierpniowych 1980 roku w Stoczni Gdańskiej.
Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta zbiórka pododdziałów jednostek stacjonujących w Garnizonie Ustka. Po apelu pamięci Pan Eugeniusz Brzóska-honorowy mieszkaniec Ustki odczytał akt erekcyjny sztandaru dla Miasta Ustki. Sztandar poświęcił ks. Jan Turkiel.
Całość uroczystości zakończyła defilada wojskowa.


III rocznica katastrofy

10 kwietnia 2013 roku, w Kościele Parafii Wojskowej p.w. Św. Marka Ewangelisty w Ustce odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Ksiądz kmdr Zygmunt Kaźmierak w Homilii zwrócił uwagę na żołnierzy poległych w Katyniu oraz na tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej trzy lata temu, a w sposób szczególny na osoby, które były związane ze służbą wojskową. Nazwiska tych osób są umieszczone na tablicy pamiątkowej, która znajduje się w Kościele Wojskowym w Ustce.
W nabożeństwie wzięli udział dowódcy jednostek wchodzących w skład Garnizonu Ustka, przedstawiciele Straży Granicznej oraz marynarze Narodowych Sił Rezerwowych.
Dowódcy jednostek zapalili znicze pod tablicą pamiątkową w hołdzie tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem.

M.G.


Wizyta Biskupa

3 lutego 2011 Jego Ekscelencja ks. Biskup Polowy WP Józef Guzdek przebywał w Parafii Wojskowej p.w. św. Marka Ewangelisty w Ustce. Spotkał się z dowódcami jednostek wojskowych stacjonujących na terenie Garnizonu Ustka oraz z Komendantem placówki Straży Granicznej. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Komisji Nadzorczej Centrum Charytatywno-Społecznego Caritas oraz pracownicy cywilni parafii. Ks. Biskup zapoznał się ze strukturą i zadaniami jednostek wojskowych oraz z pracą duszpasterską prowadzoną na terenie parafii. W rozmowach wiele uwagi poświęcił również działalności Caritas, która realizuje projekty unijne.

M. Gołgowska


Sybiracy

W podniosłej, patriotycznej uroczystości udział wzięli "sybiracy" związani z Ustką i CSzMW. Byli też zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych oraz licznie zgromadzeni parafianie. Obok ołtarza stanęły poczty sztandarowe Słupskiego Związku Sybiraków i innych instytucji oraz organizacji. Mszę Św. poprzedziło wprowadzenie sztandaru CSzMW. Obszerną homilię wygłosił ks. kmdr. Zygmunt Kaźmierak, który tragiczny los sybiraków przedstawił nawiązując do męczeństwa Hioba w niedzielnej Ewangelii. Po części liturgicznej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie bocznej kościoła, po prawej stronie ołtarza. Głos zabrał kmdr. por. w st. spocz. Tadeusz Konopacki, który zapoznał zebranych z postaciami sybiraków związanych z CSzMW na tle osobistych wspomnień. Uroczystość zamknęły wystąpienia zaproszonych gości, życzenia i wręczenie odznak pamiątkowych "sybiarakom" oraz osobom zasłużonym dla upamiętniania ich martyrologii.

MB


Poświęcenie sztandaru

27 sierpnia 2010 r. przed kapitanatem portu w Ustce, w asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia sztandaru dla 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego Marynarki Wojennej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. z pokładu okrętu rakietowego ORP „GROM” koncelebrowaną przez dziekana Marynarki Wojennej ks. prałata kmdr. Bogusława Wronę i ks. kmdr. Zygmunta Kaźmieraka.
Szef Szkolenia Marynarki Wojennej admirał Ryszard Demczuk wręczył sztandar kmdr por. Michałowi Pawełce, dowódcy 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego Marynarki Wojennej.
Sztandar ufundowali mieszkańcy Ustki.

MG


Nowe bloki

26 sierpnia 2010 r. ks. kmdr Zygmunt Kaźmierak poświęcił nowe bloki wojskowe przy ul. Narutowicza w Ustce. Kontradm. Ryszard Demczuk wręczył przedstawicielom wojskowych rodzin klucze do nowych mieszkań. Są to bloki zbudowane przez gdyński oddział Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.      

MG


Św. Marek Ewangelista
sw_marek (12 kB)
Więcej o naszym Patronie...
------------------------
logo Opoki

Parafia Wojskowa pw. Św. Marka Ewangelisty
ul. Komandorska 63   76-271 Ustka    e-mail: caritasustka@wp.pl
tel. 261 231 521 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej (zob. dział Duszpasterstwo)

copyright © Parafia Wojskowa w Ustce 2004      webm - M. B.